Phụ kiện máy chiếu Tyco T7+ (Plus)

Phụ kiện máy chiếu Tyco T7+ (Plus)

Phụ kiện máy chiếu Tyco T7+ (Plus) đi kèm gồm có dây nguồn, dây VGA, cáp AV, remote

Bình luận

Bình luận của bạn