HDMI không dây Fcast – Kết nối không dây từ iPhone lên máy chiếu, TV

Tech360 xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng hdmi không dây FCast để kết nối chia sẻ màn hình trực tiếp từ iPhone/iPad lên màn hình lớn máy chiếu, TV….

Chi tiết sản phẩm: https://goo.gl/YE3iCL

Video giới thiệu tính năng: https://youtu.be/M12VOU7X_b0

Bình luận