Hướng dẫn kết nối không dây USB Wireless EPSON ELPAP10

Tech360 hướng dẫn các bạn chia sẻ không dây từ điện thoại và máy tính lên máy chiếu thông qua USB Wireless EPSON ELPAP10. Lưu ý: USB Wireless này chỉ cắm dùng riêng cho máy chiếu của EPSON Phần mềm trên Windows: https://epson.com/support/easymp-netw…

Bình luận