Hướng dẫn lắp GIÁ TREO cho máy chiếu OPTOMA

Tech360 hướng dẫn các bạn lắp đặt giá treo máy chiếu treo trần hoặc ngang tường cho máy chiếu Optoma. Loại giá treo Tech360 sử dụng trong video là loại giá treo 0.6m ( thu ngắn 0.4m – dài tối đa 0.65m)

Bình luận