[Video] – Kết nối máy chiếu mini android Tyco T1500A với máy tính qua cáp HDMI

Tech360 hướng dẫn các bạn kết nối máy tính với máy chiếu mini android Tyco T1500A thông qua cáp HDMI.

Trước tiên bạn cần chuẩn bị máy chiếu tyco T1500A, laptop hoặc PC có hỗ trợ HDMI, một cáp HDMI. Đầu tiên bạn kết nối cáp HDMI từ máy tính qua máy chiếu, sau đó kết nối nguồn cho máy chiếu android tyco T1500A và bật máy chiếu lên, sau khi bật máy chiếu lên bạn bấm phím Source và chọn cổng vào là HDMI. Lúc này bạn bật máy tính lên và bấm tổ hợp phím (Window + P)  như vậy là hình ảnh sẽ xuất từ máy tính lên máy chiếu.

Bình luận

Bình luận của bạn